Aurareading en Healing

Aura reading is elkaar ontmoeten

In Ontmoeten ontstaat Magie. Vanuit de spanning tussen vergeten en herinneren ontstaat Magie. Uit de mist van de ochtend en het mysterie van de schepping ontstaat de magie die we Leven noemen.
Lynn Andrews, The Power Deck

Een aurareading is voor mij een ontmoeting tussen twee Wezens. In een aurareading richt ik de aandacht rechtstreeks op de (spirituele) weg die je als Wezen gaat en knoop daar een (innerlijk) gesprek met je over aan. Je Wezen is heel en daarin schuilt al je eigen wijsheid, je eigen weten over je pad als Wezen op deze aarde.

De Aura reading

Een aurareading zoals ik deze meestal doe, begint met het lezen van de Roos. Ik stel me voor dat je een Roos bent. Deze Roos heeft een bloem, een stengel, wortels, eventueel blaadjes en heeft een zon, die er al of niet op schijnt.

Door het vragen van je naam komt in mijn beeld je Roos tot leven. Vervolgens ga ik systematisch de onderdelen van je Roos langs om zo zicht te krijgen op je vragen en het thema, wat op het moment waarop ik je ontmoet, speelt in je leven. De Roos werkt als een soort catalogus om de weg te vinden in je energie-bibliotheek. Deze beeldcatalogus ordent al die informatie snel en efficiënt. Daardoor krijg ik snel een overzicht m.b.t. je vragen. Wanneer de Roos haar informatie heeft laten zien, schakel ik gericht over op de vorm, de kleuren, de lagen van je aura en je chackra’s. Zo diep ik het thema dat zich in de Roosreading heeft afgetekend verder uit. Er ontstaat dan meer zicht op de achtergronden en het ontstaan van bepaalde aspecten. Na een kleine twee uur van ‘lezen’ en vertellen is er meestal genoeg informatie gegeven en ontvangen. De hele reading wordt opgenomen en op een MP3 CD mee gegeven. Een aura reading geef ik ook per telefoon of via Skype.

De Aura healing

Healing is vaak een natuurlijk onderdeel van een aura reading. Het is een ‘gesprek zonder woorden, in kleuren, in beweging’. Vaak gebruik ik handbewegingen en lichte aanrakingen om energie in je aura in beweging te brengen en/of te helpen loslaten. Effect kan zijn ontspanning, meer helderheid, opluchting, ruimte voor expressie van lang vastgeroeste gevoelens en emoties, meer innerlijke balans, rust en vrede. Soms kun je een paar dagen wat meer moe zijn, omdat de veranderingen in je energie een tijdje ‘aanpassing’ behoeven.

Meer weten?

Ik schreef ook een boekje ‘Aurareading, Je Essentie Spreekt’ over mijn werkwijze met veel verhalen en uitleg over een aantal aspecten. Te bestellen via deze website of via boekhandels. Je kunt ons ook altijd bellen.

Kosten

Je kunt tussen een ondergrens en een bovengrens zelf je uurprijs bepalen. Ondergrens voor mensen met een laag tot zeer laag (gezins)inkomen is € 55,- per uur en voor mensen met een hoog inkomen en bedrijven € 150, – per uur.
Een algemene reading neemt al gauw twee uur in beslag. De totale kosten worden berekend op basis van het gekozen bedrag en de hoeveelheid tijd, die we samen hebben doorgebracht om de reading te doen.