De Baarmoeder is een grote wereld

Versie van een gnostische tekst uit Iran in het Aramees, rond de 1e eeuw.
Uit: Woestijn van Wijsheid, Neil Douglas-Klotz, Altamira, 1997, pag. 87-88.

In de naam en het licht van het almachtige Leven!

Werelden kwamen tesamen om het eerste Lichaam te
scheppen
Elk hoofd en been, elke nek, milt, borst, lever en maag,
elk mannelijk en vrouwelijk orgaan, alle haren, huid en
nagels,
waren oorspronkelijk een eigen wereld.
Alle houden op vriendschappelijke wijze het gesprek gaande
Zo niet- of als er een niet mee doet-
is het hele lichaam in de problemen.

Toen kwam de Ziel, een vernieuwend, gracieus zelf dat
ons bindt met de sfeer van lichtende trilling.

Nadat de Ziel vorm had gevat,
creeerde het Lichaam de Adem uit het eigen stralende
leven.
Deze vitale geest bezielt en verbindt het met alle andere
Lichamen.
En andat Lichaam, Ziel en Adem gevormd waren,
kreeg Baarmoeder een vorm:
een omvattende duisternis waar het nieuwe leven uitstraalt.

De Baarmoeder is een grote wereld,
geen is groter of machtiger.

Het Bloed in de baarmoeder straalt pure doelgerichtheid uit.
Het Bloed in het hart straalt kostbare verfijning uit.
Het Bloed in de lever straalt schoonheid in overvloed uit.
Het Bloed in de aderen straalt pure overgave uit.
Deze vier stralende trillende krachten reguleren het hele
lichaam.
Waren het er slechts drie, er zou geen Lichaam zijn.