EigE Programma

Ene In Gesprek met Ene (One to One)
Jij in gesprek met Jezelf
Jij in gesprek met Supreme Being

Kern van dit programma

Eigen zijn, Vrij zijn, Jij met jezelf, autonoom, authentiek, in je eigen universum Zelf Zijn. Je eigen hemel (her)ontdekken en gaan/durven/leren creëren vanuit die ruimte en keuzes herzien .. Geheel EigE.

Doel(en).. Kies maar..

  • Iedereen uit je ruimte te krijgen, zowel uit het verleden, het heden en de toekomst
  • Je vrij maken van elke vorm van spirituele controle
  • Je Originele (Ziele) Essentie ontdekken en zien hoe je als Wezen daarin ontwikkelt
  • Leren sterven, leren incarneren
  • Ontdekken hoe jij Creëert als Wezen
  • Je pad ‘kennen’
  • Leren over familie, over genetische informatie
  • Integreren van het fysieke, spirituele en persoonlijke
  • Een spiritueel energie avontuur beleven, ontdekken van en reizen in je eigen Hemel!

Voorwaarde

Ergens een aura reading programma gevolgd te hebben of op een andere manier een basis te hebben gelegd, die het doen van dit soort meditaties mogelijk maakt. Neem contact op als je belangstelling hebt, dan kunnen we het samen bekijken.

Mijn rol

is die van Gids en Reisbegeleidster in hoe je jouw ‘EigE’ ruimte kunt betreden en bewerken zonder tussenkomst van anderen. Mijn leidraad voor mijn innerlijke houding vond ik mooi uitgedrukt in het volgende citaat:

…Het is niet gepast bij keuzes tussenbeide te komen of ze in twijfel te trekken. Het is bijzonder ongepast ze te veroordelen. .Wat ‘gepast is’ ze gade te slaan en dan te doen wat ook maar gedaan kan worden om de ziel te helpen naar en het nemen van ‘hogere keuzes’. .. Laat iedere Ziel haar eigen weg gaan… Uit Donald Walsch, een ongewoon gesprek met God.

Vorm

16 meditatie sessies met elk een eigen thema en spirituele gereedschappen met ongeveer een maand tussen de sessies. Ze duren, afhankelijk van jezelf en hoe veel tijd je neemt voor elke meditatie tussen een uur en 2 uur. Jij doet je eigen ‘werk’, ik reik aan en volg. Af en toe een ‘groepsbijeenkomst’ met anderen, die dit programma volgen of al gevolgd hebben. Alle sessies worden opgenomen. Halverwege een aparte sessie met Yvonne Kanis via Skype of de telefoon (ze woont in de USA) als check op je groei in dit programma.
Het Zakelijke

Kosten: 125 euro per sessie. (De sessie met Yvonne is deel van het programma en brengt geen extra kosten met zich mee.)

Groepsbijeenkomsten:

Geen extra kosten voor mensen in het programma. Je hebt recht op tenminste vier gratis bijeenkomsten als dit niet in de tijd van je programma lukt.
Anderen: tussen € 50,- en € 150,- afhankelijk van je besteedbaar
gezinsinkomen en door jezelf te bepalen.
Data vind je in de Agenda.

Het individuele deel kan ook per telefoon en/of Skype. Eigen keus.

________________________________________

Dit programma is geïnspireerd en gebaseerd op het One to One programma, ooit gestart door Lewis Bostwick als de volgende stap na het leren lezen van aura’s om je eigen persoonlijke route in het leven in het vizier en in beheer te krijgen en verder ontwikkeld door vele van zijn leerlingen. Waarvan velen me steunden en bemoedigden bij het ontwikkelen van deze nederlandse ‘EigE’ versie.

Aan drie van hen..Mijn expliciete waardering en dank voor hun steun, delen van informatie, meekijken en denken en Hallo’s; Marc Shargel, Yvonne Kanis en John Fulton.