Groeigroep voor Aura Readers

Welkom
op de

Groeigroep voor Aurareaders

28 MAART 2020
Prinsenstraat 3, 7213 DT Gorssel

12.00: aankomst, koffie, thee, taart, soep
12.30 tot ongeveer 15.30: Workshop

Onderzoeks-Thema:
VOLGT NOG!

Kosten: Zelf kiezen tussen € 55,- EN € 150,- op basis van je besteedbaar gezinsinkomen.

Laat je even weten of je komt?