Over vrouwelijke energie

Het vrouwelijk energiesysteem kent drie soorten energie, de fysieke, de spirituele en de babymaakster energie. Het is een hele kunst om die drie in harmonie met elkaar te laten stromen, om ‘Bazin in Eigen Fysiek en Spiritueel Lijf’ te zijn.

Het is een beetje een variatie op ‘Baas in eigen Buik’, de slogan van de tweede feministische golf in de jaren zeventig van de vorige eeuw, die zich richtte op zelfbeschikking van vrouwen over hun eigen leven. Je kunt er zeer verschillend naar kijken hoe succesvol die beweging is geweest voor vrouwen om hun eigen leven naar eigen wijsheid en behoefte invulling te geven. Kern van toen was en is nu nog dat vrouwen een zeer fundamenteel anders ‘extra’ deel in hun Zijn met zich meedragen dan mannen.

Die extra laag (mannen hebben er twee in balans te houden, het fysieke en het spirituele, ook voor hen een eigen ‘verhaal’), die we gemakshalve de baby-maakster noemen heeft in de loop der tijd aanleiding gegeven in verschillende culturen tot zeer verschillende rolpatronen en opvattingen over vrouw zijn. Margaret Mead, een antropologe, die veel heeft onderzocht op het terrein van rolpatronen in culturen beschrijft bijvoorbeeld een cultuur waarbij mannen niets doen als hun vrouw zwanger is en heftig kermen en misbaar maken tijdens de bevalling vanuit een diepe overtuiging, dat als zij maar iets doen er iets mis gaat met de baby. De mannen liggen dus negen maanden plat. Gevolg, de vrouwen doen in hun zwangerschap alles! Het is nogal het omgekeerde van onze cultuur, waarbij zwangere vrouwen in principe met zorg worden omringd.

We noemen dat ‘ Plaatjes’, die in een mens, man en vrouw, in een cultuur gecreëerd worden op basis van de aanwezigheid van het onderscheid tussen het mannelijk en vrouwelijk energiesysteem. En allemaal proberen we met wijsheid, gemak en plezier als Wezen in een Lichaam op Planeet Aarde een gelukkig leven te leven in voorspoed en vrede.

Wil je er eens aan proeven wat er ‘anders’ is.. Kijk eens naar je eigen reactie en kijk dan ook eens om je heen in een supermarkt bijvoorbeeld wanneer er een kind huilt of in de trein of wanneer er op een feestje iets met een kind gebeurt. Wie merken het op? Wie nemen het waar? Wie zijn er zich onmiddellijk van bewust? Inderdaad! Het merendeel is vrouw! Het is Ingebakken. Het laat de bijzondere aard van de babymaakster zien. Even terzijde, mannen merken het ook op, maar zoals een vriend ooit opmerkte, die huisman was en de dagelijkse zorg voor twee kinderen had: ‘Ze moeten wel een grote keel opzetten, wil ik met dezelfde snelheid reageren als mijn vrouw.’