Selbst-Heilung und Intuition – ein Erfahrungsbericht

Endlich rückte der besagte Kurs mit der Hellseherin und Heilerin Greetje de Goede aus den Niederlanden näher. Ich hatte schon viel über sie gehört… Auch darüber wie ungewöhnlich, treffend und liebevoll ihre Bildsprache sei und wie genau und präzise sie arbeiten würde. Seit ein paar Jahren schon verfolge ich selber mit grossem Interesse aber auch Zweifel den Weg der englischen Medialität und Trance-Arbeit. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es noch andere Methoden und Wege gibt, als die der alten englischen Tradition.

Continue reading

Wist je dat meer dan 99 % van de genetische code van het menselijk brein gelijk is voor mannen en vrouwen?
En het verschil dus minder dan 1% is, maar dat dat nog net geen 1 % doorwerkt in elke cel van het lichaam?
Wist je dat in de eerste 8 werken van ons bestaan het brein er ‘vrouwelijk’ uitziet?

Continue reading

Dat was de titel van een van de eerste artikelen die energiewerk en het ontwikkelen van je intuïtieve vermogens beschreef. Bertien van Woelderen schreef dat artikel meer dan 25 jaar voor het tijdschrift Bres.

In de zomer van 2008 in Ghana ervoer ik de volle kracht van deze ‘Kunst’ weer eens in een volkomen onverwachte situatie in al haar eenvoud en heling. “Hallo zeggen” is een centrale uitdrukking in ons werk. We gebruiken dat om de essentie van de Wezen tot Wezen communicatie in ‘taal’ mee aan te duiden.

Continue reading

Versie van een gnostische tekst uit Iran in het Aramees, rond de 1e eeuw.
Uit: Woestijn van Wijsheid, Neil Douglas-Klotz, Altamira, 1997, pag. 87-88.

In de naam en het licht van het almachtige Leven!

Continue reading