Aura reading is elkaar ontmoeten

In Ontmoeten ontstaat Magie. Vanuit de spanning tussen vergeten en herinneren ontstaat Magie. Uit de mist van de ochtend en het mysterie van de schepping ontstaat de magie die we Leven noemen.
Lynn Andrews, The Power Deck

Continue reading

Eén in gesprek met één (EigE)

Jij in gesprek met jezelf

Jij in gesprek met Supreme Being

Kern van dit programma

Je eigen zijn, Vrij zijn, Je met jezelf, autonoom, authentiek, in je eigen universum, Jezelf zijn. Het (her)ontdekken van je eigen hemel en het creëren van go-to/dare/learn van die ruimte en het (her)ontdekken van keuzes…. Helemaal EigE.

Doel(en)….. Maak je keuze…..

  • Iedereen uit je ruimte halen, uit het verleden, het heden en de toekomst.
  • Je bevrijden van elke vorm van spirituele controle
  • Ontdek je originele (Ziel) Essentie en zie hoe jij je als wezen daarin ontwikkelt.
  • Leren sterven, leren om te incarneren
  • Ontdek hoe je als Wezen creëert
  • Je eigen weg en waarheid kennen
  • Leren over familie, over genetische informatie
  • De integratie van het fysieke, spirituele en persoonlijke
  • Beleef een spiritueel energieavontuur, ontdekken en reizen in je eigen hemel!

Voorwaarde

Ergens een aura leesprogramma gevolgd te hebben of op een andere manier een basis gelegd te hebben, waardoor het mogelijk is om dit soort meditatie te doen. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent en we kunnen het samen bekijken.

Mijn rol

is die van Gids in hoe je je ‘EigE’ ruimte kunt vinden en bewerken zonder tussenkomst van anderen. Ik vond de rol van gids voor mijn innerlijke houding mooi verwoord in het volgende citaat:

…Het is niet gepast om je te bemoeien met of vragen te stellen over keuzes. Het is bijzonder ongepast om ze te veroordelen…. Wat ‘gepast’ is om ze te observeren en dan alles te doen wat gedaan kan worden om de ziel te helpen ‘hogere keuzes’ te maken…. Laat elke ziel haar eigen weg gaan…. Van Donald Walsch, een ongewoon gesprek met God.

Vorm

16 meditatiesessies, elk met een eigen thema en spirituele hulpmiddelen, met ongeveer een maand tussen de sessies door. Ze duren, afhankelijk van jezelf en hoeveel tijd je voor elke meditatie nodig hebt, tussen een uur en 2 uur. Je doet je eigen ‘werk’, ik reik en volg je. Af en toe is er een ‘groepsbijeenkomst’ met anderen, die dit programma volgen of al gevolgd hebben. Alle sessies worden opgenomen. Halverwege is er een aparte sessie met Yvonne Kanis via Skype of de telefoon (ze woont in de VS) als controle op je groei in dit programma.

Het zakelijke

Kosten: 135 euro per sessie. (De sessie met Yvonne maakt deel uit van het programma en brengt geen extra kosten met zich mee).

Groepsbijeenkomsten:

Geen extra kosten voor mensen in het programma. Je hebt recht op minimaal vier gratis bijeenkomsten als dit niet mogelijk is in de tijd van je programma.
Overige: zelf kiezen tussen de € 50,- en € 150,- afhankelijk van uw uitgaven (vanaf 1 januari 2020 tussen de € 55,- en € 150,-).op bsis van je besteedbaar gezinsinkomen  en door zelf te bepalen. Data vind je in de agenda.

Het individuele deel kan ook telefonisch en/of via Skype. U kunt zelf kiezen.

________________________________________

Dit programma is geïnspireerd en gebaseerd op het One to One programma, ooit gestart door Lewis Bostwick als de volgende stap na het leren lezen van aura’s om je eigen persoonlijke route in het leven in het zicht en in controle te krijgen en verder ontwikkeld door veel van zijn studenten. Velen van hen steunden en moedigden mij aan om deze Nederlandse ‘EigE’ versie te ontwikkelen.

Aan drie van hen…Mijn expliciete waardering en dank voor hun steun, het delen van informatie, kijken en denken en Hallo’s; Marc Shargel, Yvonne Kanis en John Fulton.

In de plaats van stilte en rust wordt ‘kracht’ geboren…
Hoe, wat waar?

Een hands on healing … op een massagabank lig je een uurtje lekker toegedekt. Via zachte aanraking gaan we je lichaam langs en zoeken de energie, die je ervan weerhoud om zelf in je eigen lichaam te kunnen zijn. We ondersteunen je in het loslaten en opruimen van dit soort energie. Zelf.. Jij .. Wezen, wiens lichaam het is.. wiens mogelijkheid is het om daar die energie in te laten stromen en vorm te geven die jouw doel dient op deze planeet. De Healing gebeurt in Rust en Stilte.

Het is vooral Ervaren, Naar Binnen Gaan, Jezelf ontmoeten diep in je lichaamsweefsel, die vele herinneringen herbergt, veel weet, veel je kan vertellen, wat voor jou van belang is..

Continue reading